Boliger skaber og former samfund

En bolig er et hjem. Og samtidig en del af større fællesskaber med andre. 
En bolig og dens omgivelser er med til at skabe de liv, vi lever.
Hjemme, i kvarteret, i byen. I vores samfund.

Det er vi i Gefion Group meget bevidste om. Og vi ønsker at bidrage til mere socialt bæredygtige samfund ved at skabe kollegier, kvarterer og byer, der hænger sammen. For de mennesker, der lever og skal leve der i årene fremover.

Vi bruger både antropologer og borgerinddragelse for at sikre, at vi bidrager til at skabe socialt bæredygtige boliger, liv og fællesskaber.

Ansvarlighed

Gefion Group ønsker at indgå i og bidrage til det samfund, vi er del af. 
Ved at skabe boliger, kvarterer og byer, der støtter liv og fællesskaber for de mennesker, som bor og skal leve der, er vi med til at sikre et stærkt funderet og sammenhængende samfund. 
Vi arbejder aktivt imod korruption og bestikkelse. Vores uafhængige bestyrelse ser ikke bare på vores forretning, men også på hvordan vi opfører os. 
+ Læs mere

SIKKERHED, SUNDHED OG SAMVÆR

I Gefion Group prioriterer vi at have et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø. Vi prioriterer sikkerhed på vores arbejdspladser meget højt og har som mål helt at undgå nogen former for ulykker. 
Alle vores medarbejdere er tilknyttet en sundhedsordning, og vi arbejder for - og har - en højere kønsdiversitet end flertallet i vores branche. 
I forhold til kunder og samarbejdspartnere lever vi naturligvis op til GDPR-forordningen.
+ Læs mere

Miljø og klima

Gefion Group har gennem årene konverteret en lang række erhvervsejendomme og skabt nye, velindrettede og energivenlige boliger - med fokus på mennesker, deres liv og de fællesskaber, vi alle er en del af. 
Udover at genanvende eksisterede bygninger og give dem ny, relevant betydning i bybilledet, giver det også nye muligheder for beboelse - bl.a. har vi givet tusinder af studerende og unge et sted at bo i ellers ofte økonomisk utilgængelige områder.
Alle vores nye projekter bliver DGNB-certificerede, og vi er medlem af Green Building Counsil Denmark, der er med til at sikre og støtte bæredygtigt byggeri i Danmark.
+ Læs mere

Bæredygtighed, fællesskab og ansvarlighed

Vi udvikler vores ejendomsprojekter ud fra en helhedsbetragtning, hvor bæredygtighed, fællesskab og ansvarlighed vægtes højt. Et projekt skal således gennemtænkes i forhold til alle tre parametre, for at kunne leve op til det vi betragter som en god investeringsejendom med et langsigtet vækstpotentiale.

Bæredygtighed: cirklen
bubble