Vi skaber boliger til hele livet

At bo og leve hænger tæt sammen. En bolig og dens omgivelser sætter rammen for de liv, vi lever. 

Din bolig er dit hjem. Og samtidig er du og den en del af noget større. Et fællesskab med andre. I ejendommen, på vejen, i kvarteret, i din by.

Uanset om du er yngre studerende på kollegiet, en familie med børn på vejen eller senior i et rækkehus.

Derfor bygger vi ikke bare boliger.
Vi bygger boliger til liv - og hvor du er i livet. 

Fra industri til boliger og liv

De seneste mange år har vores byer ændret sig.

Industrien er rykket ud og mennesker er rykket ind. Vores boliger og byer er blevet beboelige på en helt anden måde end tidligere.

Gefion Group omdanner grunde og ejendomme, der tidligere har været brugt til produktion og erhverv, til boliger til mennesker og deres liv.

Vi gør det med skarpt fokus på at møde de behov, der skaber en bolig og livet omkring den.

Det er jo ikke os, men de mennesker vi bygger til, der skal bo og leve i vores ejendomme, kollegier og rækkehuse. Og i de fællesskaber, kvarterer og bydele som vores byggerier skaber.

Kollegier, familie- og seniorboliger

Vi bygger på Sjælland og i Hovedstadsområdet, og snart bygger vi også i Jylland.

Vi er specialister i at se muligheder, udvikle ejendomme og bygge boliger til menneskers forskellige behov.

Fordi der er forskel på, om dit liv leves som studerende på et kollegie, som familie på villavejen eller som senior i et rækkehus. 

Mere konkret, finder vi grundene, bygger, lejer boligerne ud og sælger de færdige ejendomme til investorer.

bubble