Mød Gefion Groups team.

 

Board of directors
Morten Gaardboe

Morten Gaardboe

Selvstændig erhvervsdrivende siden 1991, nu som ejer af Altru ApS. Herudover bestyrelses-formand for Slagelse Erhvervscenter A/S, Svend Aage Nielsen. Autoriseret Elinstallatør A/S samt bestyrelsesmedlem i Spar Nord Bank A/S.

Per Mikael Jensen

Per Mikael Jensen

Per Mikael har arbejdet i over 30 år i medie-branchen. Han har haft ledelsesposter på Politiken og Jyllands-Posten, været adm. direktør for TV2 Danmark og CEO for Metro International. Han arbejder i dag med rådgivning for executives, bestyrelser og virksomhedsejere.

Jens-Erik Corvinius

Jens-Erik Corvinius

Bred ledelseserfaring fra især den finansielle sektor med 42 år i Danske Bank koncernen. De senere år har Jens-Erik fungeret som professionelt bestyrelsesmedlem, primært inden for ejendomsbranchen.

Team
Thomas W. Færch

Thomas W. Færch

CEO

(+45) 20 20 19 41

twf@gefiongroup.com

Thomas er administrerende direktør i Gefion Group og har det overordnede ansvar for virksomhedens drift. Thomas har en fortid som partner i et advokatfirma og har arbejdet med alle aspekter inden for projektudvikling af fast ejendom, virksomhedsledelse og likviditetsstyring.

Henrik Nissen

Henrik Nissen

CIO

(+45) 21 64 36 39

hn@gefiongroup.com

Henrik er indkøbschef/CIO med ansvar for identifikation og køb af nye udviklingsprojekter og projektejendomme. Henrik har med sine mange års aktive virke i ejendomsbranchen et stort netværk og en bred erfaring inden for konceptudvikling, idéudvikling og eksekvering af ejendomsudviklingsprojekter.

Carsten Lygum

Carsten Lygum

COO

(+45) 20 55 11 35

cl@gefiongroup.com

Carsten Lygum er COO i Gefion Group og har ansvaret for medarbejderstaben. Herudover er Carsten ansvarlig for den praktiske gennemførelse af virksomhedens ejendomsprojekter fra indkøb til aflevering.
Carsten er uddannet By- og Bygningsingeniør, Officer i forsvaret og har beskæftiget sig med bolig- og erhvervsudvikling bl.a. for Carlsberg Byen, MT Højgaard og Sjælsø Gruppen.

Jens Rytter

Jens Rytter

CFO

(+45) 40 81 86 18

jr@gefiongroup.com

Jens er økonomidirektør i Gefion Group og har det overordnede ansvar for koncernens finansfunktion. Jens har en baggrund som statsautoriseret revisor med efterfølgende ledelsesroller i bl.a. Carlsberg, Ørsted og A. P. Møller Mærsk koncernen, omfattende finansiel rapportering, skat, likviditetsstyring, finansiering, strukturering, compliance, controlling, projekter etc.

Martin Schjørring

Martin Schjørring

Teknisk direktør

(+45) 28 83 87 11

msc@gefiongroup.com

Martin er teknisk direktør i Gefion Group og har ansvaret for den daglige ledelse af Gefion Groups byggeafdeling. Martin har en solid baggrund i entreprenør og ejendomsbranchen, hvor han de sidste mange år har gennemført renoverings- og nybygprojekter af forskellig kompleksitet. Martin kommer senest fra en stilling som sektionschef i NCC.

Jacob Kruse Rasmussen

Jacob Kruse Rasmussen

Chefjurist/advokat

(+45) 31 64 06 88

jkr@gefiongroup.com

Jacob er chefjurist i Gefion Group med ansvar for den juridiske afdeling, der tager sig af alle juridiske aspekter i relation til Gefion Groups ejendomsprojekter. Jacob kommer senest fra en stilling som advokat og fund manager hos Aberdeen Standard Investments. Jacob har en baggrund som advokat og har bl.a. arbejdet 5 år hos Kromann Reumert.

Bjørn Opstrup Laursen

Bjørn Opstrup Laursen

Senior Projektudviklingschef

(+45) 28 25 25 23

bl@gefiongroup.com

Bjørn er senior projektudviklingschef i Gefion Group og arbejder med alle aspekter vedrørende projektudvikling på de enkelte sager. Bjørn har en uddannelsesmæssig baggrund fra CBS og en erhvervsmæssig baggrund i dagligvarebranchen hos bl.a. Dansk Supermarked og har senest beskæftiget sig med ejendomsudvikling hos Lidl Danmark.

Mai-Britt Hansen

Mai-Britt Hansen

Senior Projektudviklingschef

(+45) 25 19 14 04

mh@gefiongroup.com

Mai-Britt er senior projektudviklingschef i Gefion Group og har ansvaret for at udvikle de enkelte sager fra start til nøglefærdigt projekt.

Mai-Britt har 12 års erfaring i ejendomsbranchen med en kommerciel uddannelsesbaggrund som erhvervsmægler og valuar. Mai-Britt har tidligere været projektudviklingschef i bl.a. Bonava Danmark og senest hos NPV.

Morten G. Fossum

Morten G. Fossum

Senior Projektudviklingschef

(+45) 23 23 90 73

mgf@gefiongroup.com

Morten er ansat som senior projektudviklingschef i Gefion Group. Han er oprindeligt advokat, men har siden 1989 arbejdet med projektudvikling i Storkøbenhavn, herunder udviklingen af boliger i Ørestad, Sluseholmen, Islands Brygge, Amager Strand og Carlsberg Byen. Morten er tidligere adm. direktør for JM Danmark og CCO for Carlsberg Byen.

Jeppe Erikstrup Møller

Jeppe Erikstrup Møller

Projektudviklingschef

(+45 ) 51 92 72 62

je@gefiongroup.com

Jeppe er projektudviklingschef i Gefion Group og har i sit arbejde med projektudvikling af ejendomme særligt fokus på udvikling af kommune- og lokalplaner. Han er uddannet byplanlægger fra Københavns Universitet og har kommunal erfaring som byplanlægger og -udvikler. Jeppe har senest arbejdet med ejendomsudvikling hos DSB Ejendomme.

Anders Refvik Tindbæk

Anders Refvik Tindbæk

Projektudvikler

(+45) 29 43 44 20

at@gefiongroup.com

Anders er projektudvikler i Gefion Group og håndterer alle opgaver fra projektstart til aflevering af nøglefærdigt projekt. Anders er uddannet Cand.merc fra CBS. Anders har i sin tid hos Gefion Group beskæftiget sig med både renoveringsprojekter og nybyg.

Natasha Sara Damgaard

Natasha Sara Damgaard

Udlejningschef

(+45) 40 46 54 91

nd@gefiongroup.com

Natasha er udlejningschef i Gefion Group og beskæftiger sig med koordinering af udlejning og salg af boliger i Gefion Groups projektejendomme. Natasha har en solid erfaring inden for ejendomsmægler- og ejendomsudviklingsbranchen. Hun har bl.a. været ansat i over 13 år hos Sjælsø Management.

Gökhan Koca

Gökhan Koca

Projektchef

(+45) 25 19 50 54

gk@gefiongroup.com

Gökhan er projektchef og ansvarlig for styring af forskellige byggeprojekter. Han er uddannet tømrer suppleret med en projektlederuddannelse. Gökhan har solid erfaring inden for entreprenørbranchen, hvor han har beskæftiget sig med renovering og nybyg. Gökhan kommer fra en stilling som projektchef i Bonava, hvor han har været ansvarlig for opførelse af både rækkehuse og lejligheder.

Jacob Skelbæk Bundesen

Jacob Skelbæk Bundesen

Projektchef

(+45) 41 70 45 64

jsb@gefiongroup.com

Jacob Skelbæk-Bundesen er projektchef og ansvarlig for styring af forskellige byggeprojekter. Jacob er uddannet bygningskonstruktør og har en solid baggrund i entreprenørbranchen, hvor han har beskæftiget sig med både renovering og nybyg i større entreprenørkoncerner som Skanska, MT Højgaard og senest for NCC, hvor han var ansvarlig for gennemførelse af flere boligprojekter.

Nikolaj Piechnik Brandt

Nikolaj Piechnik Brandt

Projektchef

(+45) 20 15 05 53

nb@gefiongroup.com

Nikolaj er projektchef og er ansvarlig for styring af forskellige byggeprojekter i Gefion Group. Han har en uddannelse som bygningsingeniør og en solid baggrund fra byggebranchen. Nikolaj har afsluttet byggeprojekter for MT Højgaard og BAM i ind-og udland. Han har arbejdet med anlægs- og byggeprojekter i Zambia, Færøerne og Grønland i ca. 10 år.

Anders Esben Kirk Lundh

Anders Esben Kirk Lundh

Projektchef

(+45) 29 80 70 89

aks@gefiongroup.com

Anders Esben Kirk Sørensen er projektchef og ansvarlig for styring af forskellige byggeprojekter. Anders er uddannet bygningsingeniør og har gennem de seneste 10 år opnået en bred erfaring inden for entreprenørbranchen, hvor han har beskæftiget sig med både renovering og nybyg. Anders kommer fra en stilling som projektleder i Jönsson Entreprise, hvor han har været ansvarlig for opførelse af både rækkehuse og lejligheder samt deltaget i projekteringer.

Martin Thejl Blumensaadt Pedersen

Martin Thejl Blumensaadt Pedersen

Advokat

(+45) 31 14 64 83

mb@gefiongroup.com

Martin er intern advokat i Gefion Group og håndterer juridiske aspekter i Gefion Groups ejendomsprojekter, herunder særligt i relation til byggesagernes forløb. Martin har senest arbejdet som advokat i 3 år hos Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith, hvor han har beskæftiget sig med en lang række større bygge- og anlægsprojekter.

Julie Elling

Julie Elling

Advokat

(+45) 22 48 68 58

jue@gefiongroup.com

Julie er intern advokat og håndterer juridiske aspekter i Gefion Groups ejendomsprojekter. Julie har senest arbejdet 2,5 år hos Accura Advokatpartnerselskab som advokatfuldmægtig og advokat, hvor hun var beskæftiget med ejendomstransaktioner, udviklingssager og generel erhvervs- og kontraktret.

Christina Jakobsen

Christina Jakobsen

Advokatsekretær

(+45) 27 45 78 54

cj@gefiongroup.com

Christina er advokatsekretær og bistår Gefion Groups interne advokater med diverse juridiske og administrative opgaver, herunder GDPR, vedrørende Gefion Groups ejendomsprojekter. Christina har flere års erfaring som advokatsekretær fra Accura Advokatpartnerselskabs afdeling for fast ejendom samt Haldor Topsøe.

Hans Junker

Hans Junker

Financial Controller

(+45) 51 30 37 35

hj@gefiongroup.com

Hans er financial controller i Gefion Group og beskæftiger sig med budgettering og finansiering på de forskellige udviklingsprojekter. Hans har en Cand.merc.fir fra CBS og har gennem sin studietid arbejdet i forskellige dele af ejendomsbranchen.

Frederik Wahlgreen

Frederik Wahlgreen

Finance & Development Associate

(+45) 50 99 73 08

fw@gefiongroup.com

Frederik er Finance & Development Associate og beskæftiger sig primært med budgetter, finansiering, samt ledelses- og investorrapporteringer. Frederik har en Cand.merc. i regnskab og strategi (ASC) fra CBS og har igennem sin studietid også arbejdet for Gefion Group.

Helle Pop Hansen

Helle Pop Hansen

Bogholder

(+45) 28 90 07 56

hh@gefiongroup.com

Helle er bogholder i Gefion Group, hvor hun bistår med de bogholderimæssige opgaver i debitor-, kreditor- og finansbogholderiet. Helle har 40 års erfaring inden for bogholderiopgaver. Helle har været ansat i danske og internationale virksomheder. Helle har gennem en længere årrække været ansat i ejendoms- og byggebranchen.

Elly Gad

Elly Gad

Executive Assistant

(+45) 30 71 30 69

eg@gefiongroup.com

Vores Executive Assistant, Elly Gad, bistår ledelsen med administrative opgaver. Desuden varetager Elly sammen med vores piccoline den daglige drift af kontoret, herunder frokostordning, mødeklargøring, kontorindkøb, sociale arrangementer mv. Elly har tidligere været ansat som direktionssekretær i North Media A/S og før dette Tryg A/S.

Sarah Marie Haugaard

Sarah Marie Haugaard

Piccoline

(+45) 30 26 65 75

sh@gefiongroup.com

Sarah er piccoline i Gefion Group og står for at løse diverse administrative opgaver samt at bidrage til den daglige drift af kontoret. Sarah har erfaring inden for service- og bankbranchen.

bubble