Hillerød Posthus

Hillerød

Hillerød Posthus
Hillerød Posthus
1/2

Beskrivelse

Posthusgrunden i Hillerød som huser det gamle postkontor fra 1976 er beliggende umiddelbart op ad Hillerød Station. Den gamle postbygning bevares og transformeres til boliger, hvor der bygges ovenpå den eksisterende struktur, så der i alt bliver fem etager med boliger. Der etableres også et område til ophold mellem bygningerne, og ligeledes etableres et stiforbindelse på tværs af grunden.

Projektchef: Anders Refvik Tindbæk
Type: ca. 300 boliger
Areal: 9.605 kvm. boliger
Status: Afventer lokalplan
bubble