Organisation

Morten Gaardboe, Bestyrelsesformand

Selvstændig erhvervsdrivende siden 1991, nu som ejer af Altru ApS. Herudover bestyrelsesformand for Slagelse Erhvervscenter A/S, Svend Aage Nielsen. Autoriseret Elinstallatør A/S samt bestyrelsesmedlem i Spar Nord Bank A/S.

Per Mikael Jensen, Bestyrelsesmedlem

Per Mikael har arbejdet 30 år i mediebranchen, først som journalist, de seneste godt 20 år i forskellige ledelsesposter på Politiken og Jyllands-Posten. I 2006 blev han adm.dir. for TV2 Danmark og herefter CEO for Metro International, dengang verdens største avisudgiver med operationer i 23 lande. Tidligere bosat i New York og London, nu vendt tilbage til Danmark. Han arbejder i dag med rådgivning for executives, bestyrelser og virksomhedsejere i Danmark og udlandet.

Jens-Erik Corvinius, Bestyrelsesmedlem

Bred ledelseserfaring fra især den finansielle sektor med 42 år i Danske Bank koncernen. De senere år har Jens-Erik fungeret som professionelt bestyrelsesmedlem, primært inden for ejendomsbranchen.

Thomas W. Færch, Adm. direktør

Thomas er administrerende direktør i Gefion Group og har det overordnede ansvar for virksomhedens drift. Thomas har en fortid som partner i et advokatfirma og har arbejdet med alle aspekter inden for projektudvikling af fast ejendom, virksomhedsledelse og likviditetsstyring.

(+45) 20 20 19 41
twf@gefiongroup.com

Carsten Lygum, COO

Carsten Lygum er COO i Gefion Group og har ansvaret for medarbejderstaben. Herudover er Carsten ansvarlig for den praktiske gennemførelse af virksomhedens ejendomsprojekter fra indkøb til aflevering.
Carsten er uddannet By- og Bygningsingeniør og Officer i forsvaret og har beskæftiget sig med bolig- og erhvervsudvikling bl.a. for Carlsberg Byen, MT Højgaard og SJÆLSØ Gruppen.

(+45) 20 55 11 35
cl@gefiongroup.com

Jens Rytter, CFO

Jens er økonomidirektør i Gefion Group og har det overordnede ansvar for virksomhedens finansfunktion. Jens har en baggrund som statsautoriseret revisor med efterfølgende ledelsesroller i større, danske virksomheder omfattende finansiel rapportering, skat, compliance, controlling, projekter etc.

(+45) 40 81 86 18
jr@gefiongroup.com

Camilla Drachmann Gram, Projektudviklingsdirektør

Camilla er projektudviklingsdirektør i Gefion Group og beskæftiger sig med alle aspekter vedr. projektudvikling. Med en uddannelsesmæssig baggrund som bygningskonstruktør og ejendomsmægler, har hun beskæftiget sig med ejendomsudvikling i mere 10 år og har tidligere arbejdet for bl.a. Skanska og Bonava.

(+45) 22 27 76 52
cdg@gefiongroup.com

Martin Schjørring, Teknisk direktør

Martin er teknisk direktør i Gefion Group og har ansvaret for de byggetekniske løsninger i Gefion Groups udviklingssager. Martin Schjørring har en solid baggrund i entreprenørbranchen hvor han de sidste 15 år har gennemført forskellige renoverings- og nybygningsprojekter i større entreprenørkoncerner. Martin har tidligere arbejdet som sektionschef i Bonava Danmark, tidligere NCC Bolig, hvor han har været med til at opbygge Bonavas produktionsafdeling som står for gennemførelse af firmaets danske byggeprojekter.

(+45) 28 83 87 11
msc@gefiongroup.com

Thomas Birkedal, Salgsdirektør

Thomas er salgsdirektør i Gefion Group, og har ansvaret for udbud af investeringsprojekter. Projekterne udbydes enten som finansieringsprojekter eller som ungdoms- og boligejendomsprojekter i aktieselskabsform. Thomas har en 20-årig erfaring fra ejendomsbranchen bl.a. med at identificere, strukturere og udbyde investeringsprojekter.

(+45) 20 70 53 88
tb@gefiongroup.com

Camilla Dalum, Juridisk chef/advokat

Camilla er intern advokat i Gefion Group og håndterer alle juridiske aspekter i relation til Gefion Groups projekter. Camilla har tidligere bl.a. arbejdet som intern advokat hos et ejendomsinvesteringsselskab samt i en længere årrække som advokat hos Accura Advokatpartnerselskab i deres afdeling for fast ejendom.

(+45) 53 56 00 05
cd@gefiongroup.com

Erik Bjønness, Finansdirektør

Erik Bjønness er finansdirektør og har ansvaret for finansieringen af Gefion Groups ejendomsudviklingprojekter i København samt at servicere selskabets investorer. Erik har base på Gefion Groups kontor i Oslo.

Erik har 15 års erfaring med finansiering og transaktioner i shipping- og ejendomsmarkedet herunder obligationsfinansiering af ejendomme i Norge, Sverige og Danmark hos JOOL Markets AS. Han er uddannet MA i finans fra University of Edinburgh i 2003.

(+47) 920 68 718
eb@gefiongroup.com

Marianne Sørensen, Finanschef

Marianne håndterer bl.a. Gefion Groups finansieringsopgaver. Marianne har over  30 års erfaring fra den finansielle sektor, og har arbejdet med ejendomsfinansiering i bl.a. Amagerbanken, Finansiel Stabilitet og senest Kinnerton Capital.

(+45) 61 20 59 12
ms@gefiongroup.com

Bjørn Opstrup Laursen, Senior Projektudviklingschef

Bjørn er senior projektudviklingschef i Gefion Group og arbejder med alle aspekter vedrørende projektudvikling på de enkelte sager. Bjørn har en uddannelsesmæssig baggrund fra CBS og en erhvervsmæssig baggrund i dagligvarebranchen hos bl.a. Dansk Supermarked og har senest beskæftiget sig med ejendomsudvikling hos Lidl Danmark.

bl@gefiongroup.com

Mads Brandi Perret-Gentil, Projektudviklingschef

Mads er projektudviklingschef i Gefion Group og beskæftiger sig med alle aspekter vedr. projektudvikling. Med en uddannelsesmæssig baggrund som bygningskonstruktør og tømrer samt IPMA D-Certificering har Mads beskæftiget sig med ejendomsudvikling og entreprenørbranchen i mere end 15 år og har tidligere arbejdet for bl.a. NCC og Copenhagen Property Investment.

mpg@gefiongroup.com

Anders Refvik Tindbæk, Projektudvikler

Anders er projektudvikler i Gefion Group og håndterer alle opgaver fra projektstart til aflevering af færdigt projekt. Anders har en HA Almen og en Cand.merc.sol fra CBS samt erfaring fra Nykredit og erhvervsmæglervirksomheden Lintrup & Norgart.

at@gefiongroup.com

Ken Nielsen, Projektchef

Ken er ansat som projektchef og skal varetage styringen af forskellige byggeprojekter i Gefion Group. Han har gennem mere end 35 år opnået solid erfaring indenfor entreprenørbranchen, hvor han har beskæftiget sig med både renovering og nybygning. De seneste år har han været tilknyttet store projekter på bygherresiden, hvor han bl.a. har været med til at gennemføre renoveringen af Hotel d’Angleterre og opførelsen af Shoppingcenteret Kronen Vanløse.

kn@gefiongroup.com

Lars Ulrik Hansen, Projektchef

Lars Ulrik er ansat som projektchef og varetager styringen af forskellige byggeprojekter i Gefion Group. Han har gennem mere end 30 år opnået solid erfaring indenfor entreprenørbranchen, hvor han har beskæftiget sig med både renovering og nybygning. Lars Ulrik har tidligere arbejdet som projektchef hos Carlsberg Byen, MT Højgaard Projektudvikling, JM Danmark, Louisiana og Sjælsø Gruppen.

luh@gefiongroup.com

Karl Friedrich Bachmann, Projektleder

Karl Friedrich Bachmann er ansat som projektleder og skal varetage styringen af forskellige byggeprojekter.
Han har en 20-årig baggrund i entreprenørbranchen med renoverings og nybygningsprojekter i større entreprenørvirksomheder og har tidligere arbejdet som bygherre med ansvaret for opførelsen af metrostationerne Frederiksberg og Frederiksberg Allé.

Karl kommer fra Bonava produktionsafdeling, tidligere NCC Bolig, som står for gennemførelse af firmaets danske byggeprojekter.

kfb@gefiongroup.com

Kenneth Eilersen, Projektleder

Kenneth Sanggaard Eilersen er projektleder og skal varetage styringen af forskellige byggeprojekter i Gefion Group. Han har med sine 18 års erfaring fra byggebranchen, en bred vifte af erfaring med mange forskellig typer af byggeri herunder renovering, bolig og større anlægsprojekter, heraf kan nævnes, metrobyggeriet, DR Koncerthuset og senest jernbanebroer på toglinjerne forbundet til Femern. Kenneth kommer fra MT Højgaard´s infrastrukturafdeling som står for gennemførelsen af større anlægsarbejder.

ke@gefiongroup.com

Jens Kjærsgaard, Ejendomsinspektør

Jens Kjærsgaard er ejendomsinspektør i Gefion Group og forestår tilsyn med driften af selskabets ejendomme, kontakt til administratorer, håndværkere, lejere og købere mv. i relation til Gefion Groups projekter. Han kommer fra Privatbo, hvor han har haft ansvar for drift og vedligeholdelse af boliger og erhvervslejemål. 

(+45) 22 12 32 32
jk@gefiongroup.com

Christina Christensen, Salgschef

Christina Christensen er salgschef i Gefion Group. Christina arbejder med kontakten til investorer og har stor erfaring fra den finansielle sektor. Hun har solide kompetencer indenfor økonomisk rådgivning og kundepleje på beslutningstagerniveau.

(+45) 31 17 40 40
cc@gefiongroup.com

Marie Melby Høj, Advokat

Marie er intern advokat i Gefion Group og håndterer juridiske aspekter i relation til Gefion Groups projekter. Marie har tidligere arbejdet som advokatfuldmægtig hos Accura Advokatpartnerselskab i deres afdeling for fast ejendom.

mmh@gefiongroup.com

Niklas Stentoft Klug, Advokat

Niklas er intern advokat i Gefion Group og håndterer de juridiske aspekter i relation til Gefion Groups projekter, herunder med særligt fokus på byggeret. Niklas har tidligere arbejdet som advokat hos Molt Wengel Advokatpartnerselskab.

nsk@gefiongroup.com

Hanne Sehested, Marketingansvarlig

Hanne er marketingansvarlig i Gefion Group og beskæftiger sig med alle aspekter indenfor marketing og PR. Hanne er cand.merc. og har over 15 års erfaring indenfor marketing og PR i ejendomsbranchen. Hanne har tidligere været ansat i NCC, SJÆLSØ Gruppen og forskerparken Scion på DTU.

hs@gefiongroup.com

Hans Junker, Financial Controller

Hans er financial controller i Gefion Group og beskæftiger sig med budgettering og finansiering på de forskellige udviklingsprojekter. Hans har en Cand.merc.fir fra CBS og har gennem sin studietid arbejdet i forskellige dele af ejendomsbranchen.

hj@gefiongroup.com

Christina Jakobsen, Advokatsekretær

Christina er advokatsekretær i Gefion Group og bistår bl.a. Gefion Groups interne advokat med diverse juridiske og administrative opgaver. Christina har i over 11 år arbejdet som advokatsekretær, bl.a. hos Accura Advokatpartnerselskab i deres afdeling for fast ejendom.

(+45) 27 45 78 54
cj@gefiongroup.com

Helle Pop Hansen, Bogholder

Helle er bogholder i Gefion Group og bistår med bogholderiet. Helle har mange års erfaring inden for bogholderi.

hh@gefiongroup.com

Katinka Thyssen Neumann, Piccoline

Katinka er piccoline i Gefion Group og bistår med diverse serviceopgaver. Katinka her flere års erfaring inden for service.

ktn@gefiongroup.com

Til top