Organisation

Peter Lindegaard, Bestyrelsesformand

Investeringschef i Industriens Pension med ansvar  for noterede investeringer. Peter har stor og  indgående ledelseserfaring inden for investering og pension efter mange år i Danica Pension og Nordea-koncernen, og senest som Senior porteføljemanager hos Accunia.

Per Mikael Jensen, Bestyrelsesmedlem

Per Mikael har arbejdet 30 år i mediebranchen, først som journalist, de seneste godt 20 år i forskellige ledelsesposter på Politiken og Jyllands-Posten. I 2006 blev han adm.dir. for TV2 Danmark og herefter CEO for Metro International, dengang verdens største avisudgiver med operationer i 23 lande. Tidligere bosat i New York og London, nu vendt tilbage til Danmark. Han arbejder i dag med rådgivning for executives, bestyrelser og virksomhedsejere i Danmark og udlandet.

Morten Gaardboe, Bestyrelsesmedlem

Selvstændig erhvervsdrivende siden 1991, de sidste 12 år som ejer og direktør for glasgrossistvirksomheden Glascom A/S. Herudover bestyrelsesformand for autoriseret elektriker Sv. Aa. Nielsen ApS samt bestyrelsesmedlem i PTO Teknik ApS, og Spar Nord Bank A/S. Medlem af kredsbestyrelsen for Landsforeningen for udviklingshæmmede i Slagelse/Sorø.

Jens-Erik Corvinius, Bestyrelsesmedlem

Bred ledelseserfaring fra især den finansielle sektor med 42 år i Danske Bank koncernen. De senere år har Jens-Erik fungeret som professionelt bestyrelsesmedlem, primært inden for ejendomsbranchen.

Thomas W. Færch, Adm. direktør

Thomas er administrerende direktør i Gefion Group og har det overordnede ansvar for virksomhedens drift. Thomas har en fortid som partner i et advokatfirma og har arbejdet med alle aspekter inden for projektudvikling af fast ejendom, virksomhedsledelse og likviditetsstyring.

(+45) 20 20 19 41
twf@gefiongroup.com

Henrik Nissen, Vice President

Henrik er vice president og overordnet ansvarlig for identifikation og indkøb af ejendomme med udviklingspotentiale. Herudover er Henriks speciale og ansvarsområde virksomhedens strategi, målsætning og visioner for fremtiden. Henrik har beskæftiget sig med udvikling af boliger i København i mere end 15 år, og har et stærkt netværk inden for ejendomsbranchen.

(+45) 21 64 36 39
hn@gefiongroup.com

Jørgen Junker, COO

Jørgen Junker er COO i Gefion Group og har ansvaret for medarbejderstaben. Herudover er Jørgen ansvarlig for den praktiske gennemførelse af virksomhedens ejendomsprojekter fra indkøb til aflevering.
Jørgen var i 25 år medlem af direktionen samt COO i en af Danmarks mest succesfulde udviklingsvirksomheder, SJÆLSØ Gruppen.

(+45) 21 20 99 66
jj@gefiongroup.com

Martin Schjørring, Teknisk direktør

Martin er teknisk direktør i Gefion Group og har ansvaret for de byggetekniske løsninger i Gefion Groups udviklingssager. Martin Schjørring har en solid baggrund i entreprenørbranchen hvor han de sidste 15 år har gennemført forskellige renoverings- og nybygningsprojekter i større entreprenørkoncerner. Martin har tidligere arbejdet som sektionschef i Bonava Danmark, tidligere NCC Bolig, hvor han har været med til at opbygge Bonavas produktionsafdeling som står for gennemførelse af firmaets danske byggeprojekter.

msc@gefiongroup.com

Kim Breyen, CFO

Kim er økonomichef i Gefion Group og har ansvaret for bogholderi, regnskab, projekt- og driftsbudgetter. Kim er tidligere CFO i SJÆLSØ Gruppen.

kb@gefiongroup.com

Thomas Birkedal, Salgsdirektør

Thomas er salgsdirektør i Gefion Group, og har ansvaret for udbud af investeringsprojekter. Projekterne udbydes enten som finansieringsprojekter eller som ungdoms- og boligejendomsprojekter i aktieselskabsform. Thomas har en 20-årig erfaring fra ejendomsbranchen bl.a. med at identificere, strukturere og udbyde investeringsprojekter.

(+45) 20 70 53 88
tb@gefiongroup.com

Erik Bjønness, Finansdirektør

Erik Bjønness er finansdirektør og har ansvaret for finansieringen af Gefion Groups ejendomsudviklingprojekter i København samt at servicere selskabets investorer. Erik har base på Gefion Groups kontor i Oslo.

Erik har 15 års erfaring med finansiering og transaktioner i shipping- og ejendomsmarkedet herunder obligationsfinansiering af ejendomme i Norge, Sverige og Danmark hos JOOL Markets AS. Han er uddannet MA i finans fra University of Edinburgh i 2003.

(+47) 920 68 718
eb@gefiongroup.com

Marianne Sørensen, Finanschef

Marianne håndterer bl.a. Gefion Groups finansieringsopgaver. Marianne har over  30 års erfaring fra den finansielle sektor, og har arbejdet med ejendomsfinansiering i bl.a. Amagerbanken, Finansiel Stabilitet og senest Kinnerton Capital.

(+45) 61 20 59 12
ms@gefiongroup.com

Camilla Drachmann Gram, Projektudviklingsdirektør

Camilla er projektudviklingsdirektør i Gefion Group og beskæftiger sig med alle aspekter vedr. projektudvikling. Med en uddannelsesmæssig baggrund som bygningskonstruktør og ejendomsmægler, har hun beskæftiget sig med ejendomsudvikling i mere 10 år og har tidligere arbejdet for bl.a. Skanska og Bonava.

cdg@gefiongroup.com

Pierre Klausen, Senior projektudvikler

Pierre er senior projektudviklingschef i Gefion Group og arbejder med alle aspekter vedrørende projektudvikling på de enkelte sager. Pierre har en uddannelsesmæssig baggrund som Skov- og Landsskabsingeniør, og har beskæftiget sig med ejendomsudvikling hos IBI, Sjælsø Gruppen, Dagrofa og senest Dansk Supermarked Group.

pk@gefiongroup.com

Anders Refvik Tindbæk, Projektudvikler

Anders er projektudvikler i Gefion Group og håndterer alle opgaver fra projektstart til aflevering af færdigt projekt. Anders har en HA Almen og en Cand.merc.sol fra CBS samt erfaring fra Nykredit og erhvervsmæglervirksomheden Lintrup & Norgart.

at@gefiongroup.com

Hans Junker, Financial Controller

Hans er financial controller i Gefion Group og beskæftiger sig med budgettering og finansiering på de forskellige udviklingsprojekter. Hans har en Cand.merc.fir fra CBS og har gennem sin studietid arbejdet i forskellige dele af ejendomsbranchen.

hj@gefiongroup.com

Karl Friedrich Bachmann, Projektleder

Karl Friedrich Bachmann er ansat som projektleder og skal varetage styringen af forskellige byggeprojekter.
Han har en 20-årig baggrund i entreprenørbranchen med renoverings og nybygningsprojekter i større entreprenørvirksomheder og har tidligere arbejdet som bygherre med ansvaret for opførelsen af metrostationerne Frederiksberg og Frederiksberg Allé.

Karl kommer fra Bonava produktionsafdeling, tidligere NCC Bolig, som står for gennemførelse af firmaets danske byggeprojekter.

kfb@gefiongroup.com

Camilla Dalum, Advokat

Camilla er intern advokat i Gefion Group og håndterer alle juridiske aspekter i relation til Gefion Groups projekter. Camilla har tidligere bl.a. arbejdet som intern advokat hos et ejendomsinvesteringsselskab samt i en længere årrække som advokat hos Accura Advokatpartnerselskab i deres afdeling for fast ejendom.

cdm@gefiongroup.com

Niklas Stentoft Klug, Advokat

Niklas er intern advokat i Gefion Group og håndterer de juridiske aspekter i relation til Gefion Groups projekter, herunder med særligt fokus på byggeret. Niklas har tidligere arbejdet som advokat hos Molt Wengel Advokatpartnerselskab.

nsk@gefiongroup.com

Christina Jakobsen, Advokatsekretær

Christina er advokatsekretær i Gefion Group og bistår bl.a. Gefion Groups interne advokat med diverse juridiske og administrative opgaver. Christina har i over 11 år arbejdet som advokatsekretær, bl.a. hos Accura Advokatpartnerselskab i deres afdeling for fast ejendom.

cj@gefiongroup.com

Lene Johnsson, PA & sekretær

Lene er sekretær i Gefion Group og  bistår med alle administrative opgaver, projektsalg, kontakt til lejere mv.
Lene har mange års erfaring som projektsekretær og projektleder hos bl.a. PwC.

(+45) 70 23 20 20
lj@gefiongroup.com

Helle Pop Hansen, Bogholder

Helle er bogholder i Gefion Group og bistår med bogholderiet. Helle har mange års erfaring inden for bogholderi.

hh@gefiongroup.com

Josefine Quistdorff Pedersen, Piccoline

Josefine er ansat som piccoline og er blandt andet ansvarlig servicering, bestilling af kontorartikler samt andre diverse ad hoc-opgaver. Hun har 5 års erfaring fra servicebranchen.

jp@gefiongroup.com

Til top