Organisation

Morten Gaardboe, Bestyrelsesformand

Selvstændig erhvervsdrivende siden 1991, nu som ejer af Altru ApS. Herudover bestyrelsesformand for Slagelse Erhvervscenter A/S, Svend Aage Nielsen. Autoriseret Elinstallatør A/S samt bestyrelsesmedlem i Spar Nord Bank A/S.

Per Mikael Jensen, Bestyrelsesmedlem

Per Mikael har arbejdet 30 år i mediebranchen, først som journalist, de seneste godt 20 år i forskellige ledelsesposter på Politiken og Jyllands-Posten. I 2006 blev han adm.dir. for TV2 Danmark og herefter CEO for Metro International, dengang verdens største avisudgiver med operationer i 23 lande. Tidligere bosat i New York og London, nu vendt tilbage til Danmark. Han arbejder i dag med rådgivning for executives, bestyrelser og virksomhedsejere i Danmark og udlandet.

Jens-Erik Corvinius, Bestyrelsesmedlem

Bred ledelseserfaring fra især den finansielle sektor med 42 år i Danske Bank koncernen. De senere år har Jens-Erik fungeret som professionelt bestyrelsesmedlem, primært inden for ejendomsbranchen.

Thomas W. Færch, Adm. direktør

Thomas er administrerende direktør i Gefion Group og har det overordnede ansvar for virksomhedens drift. Thomas har en fortid som partner i et advokatfirma og har arbejdet med alle aspekter inden for projektudvikling af fast ejendom, virksomhedsledelse og likviditetsstyring.

(+45) 20 20 19 41
twf@gefiongroup.com

Carsten Lygum, COO

Carsten Lygum er COO i Gefion Group og har ansvaret for medarbejderstaben. Herudover er Carsten ansvarlig for den praktiske gennemførelse af virksomhedens ejendomsprojekter fra indkøb til aflevering.
Carsten er uddannet By- og Bygningsingeniør og Officer i forsvaret og har beskæftiget sig med bolig- og erhvervsudvikling bl.a. for Carlsberg Byen, MT Højgaard og Sjælsø Gruppen.

(+45) 20 55 11 35
cl@gefiongroup.com

Jens Rytter, CFO

Jens er økonomidirektør i Gefion Group og har det overordnede ansvar for virksomhedens finansfunktion. Jens har en baggrund som statsautoriseret revisor med efterfølgende ledelsesroller i større, danske virksomheder omfattende finansiel rapportering, skat, compliance, controlling, projekter etc.

(+45) 40 81 86 18
jr@gefiongroup.com

Martin Schjørring, Teknisk direktør

Martin er teknisk direktør i Gefion Group og har ansvaret for de byggetekniske løsninger i Gefion Groups udviklingssager. Martin Schjørring har en solid baggrund i entreprenørbranchen hvor han de sidste 15 år har gennemført forskellige renoverings- og nybygningsprojekter i større entreprenørkoncerner. Martin har tidligere arbejdet som sektionschef i Bonava Danmark, tidligere NCC Bolig, hvor han har været med til at opbygge Bonavas produktionsafdeling som står for gennemførelse af firmaets danske byggeprojekter.

(+45) 28 83 87 11
msc@gefiongroup.com

Jacob Kruse Rasmussen, Chefjurist/advokat

Jacob er chefjurist i Gefion Group med ansvar for den juridiske afdeling, der tager sig af alle juridiske aspekter i relation til Gefion Groups ejendomsprojekter. Jacob kommer senest fra en stilling som advokat og fund manager hos Aberdeen Standard Investments. Jacob har en baggrund som advokat og har bl.a. arbejdet 5 år hos Kromann Reumert.

(+45) 31 64 06 88
jkr@gefiongroup.com

Bjørn Opstrup Laursen, Senior Projektudviklingschef

Bjørn er senior projektudviklingschef i Gefion Group og arbejder med alle aspekter vedrørende projektudvikling på de enkelte sager. Bjørn har en uddannelsesmæssig baggrund fra CBS og en erhvervsmæssig baggrund i dagligvarebranchen hos bl.a. Dansk Supermarked og har senest beskæftiget sig med ejendomsudvikling hos Lidl Danmark.

bl@gefiongroup.com

Morten G. Fossum, Senior Projektudviklingschef

Morten er ansat som senior projektudviklingschef i Gefion Group. Han er oprindeligt advokat, men har siden 1989 arbejdet med projektudvikling i Storkøbenhavn, herunder udviklingen af boliger i Ørestad, Sluseholmen, Islands Brygge, Amager Strand og Carlsberg Byen. Morten er tidligere adm. direktør for JM Danmark og CCO for Carlsberg Byen.

mgf@gefiongroup.com

Jeppe Erikstrup Møller, Projektudviklingschef

Jeppe er projektudviklingschef i Gefion Group og har i sit arbejde med projektudvikling af ejendomme særligt fokus på udvikling af kommune- og lokalplaner. Han er uddannet byplanlægger fra Københavns Universitet og har kommunal erfaring som byplanlægger og -udvikler. Jeppe har senest arbejdet med ejendomsudvikling hos DSB Ejendomme.

je@gefiongroup.com

Anders Refvik Tindbæk, Projektudvikler

Anders er projektudvikler i Gefion Group og håndterer alle opgaver fra projektstart til aflevering af færdigt projekt. Anders har en HA Almen og en Cand.merc.sol fra CBS samt erfaring fra Nykredit og erhvervsmæglervirksomheden Lintrup & Norgart.

at@gefiongroup.com

Natasha Sara Damgaard, Boligmægler

Natasha er boligmægler i Gefion Group og beskæftiger sig med koordinering af udlejning og salg af boliger i Gefion Groups projektejendomme. Natasha har mere end 17 års erfaring inden for ejendomsmægler- og ejendomsudviklingsbranchen og har de sidste 13 år været ansat i Sjælsø Management.

(+45) 40 46 54 91
nd@gefiongroup.com

Gökhan Koca, Projektchef

Gökhan Koca er projektchef og ansvarlig for styring af forskellige byggeprojekter. Han er uddannet tømrer suppleret med en projektlederuddannelse. Gennem de seneste 22 år har Gökhan opnået solid erfaring inden for entreprenørbranchen, hvor han har beskæftiget sig med både renovering og nybyg. Endvidere har Gökhan varetaget renoveringsopgaver på Thule AirBase, Grønland. Gökhan kommer fra en stilling som projektchef i Bonava Danmark, hvor han i 5 år har været ansvarlig for opførelse af både rækkehuse og lejligheder samt deltaget i projekteringer.

gk@gefiongroup.com

Jacob Skelbæk-Bundesen, Projektchef

Jacob Skelbæk-Bundesen er projektchef og ansvarlig for styring af forskellige byggeprojekter. Jacob er uddannet bygningskonstruktør og har en solid baggrund i entreprenørbranchen, hvor han har beskæftiget sig med både renovering og nybyg. I mere end 20 år har Jacob afsluttet byggeprojekter for større entreprenørkoncerner som Skanska Bolig, MT Højgaard og senest for Bonava Danmark, tidligere NCC Bolig, hvor han var ansvarlig for gennemførelse af flere boligprojekter.

jsb@gefiongroup.com

Nikolaj Piechnik Brandt, Projektchef

Nikolaj er projektchef og er ansvarlig for styring af forskellige byggeprojekter i Gefion Group. Han har en uddannelse som bygningsingeniør og en solid baggrund fra byggebranchen. I mere end 18 år har Nikolaj afsluttet byggeprojekter for MT Højgaard og BAM i ind-og udland. Han har arbejdet med anlægs- og byggeprojekter i Zambia, Færøerne og Grønland i ca. 10 år .

nb@gefiongroup.com

Torben Birkmose Jakobsen, Byggeleder

Torben er byggeleder og styrer de faglige processer og kvalitetssikring ved byggeprojekter i Gefion Group. Han har en solid baggrund med over 40 års erfaring i tømrer- og entreprenørbranchen. Torben kommer fra en stilling som tømrermester i B. Nygaard Sørensen A/S, hvor han foruden ansvaret for firmaets tømrere og lærlinge, stod for servicesager, 1 års- og 5 års gennemgange samt  kvalitetssikring.

tj@gefiongroup.com

Jens Kjærsgaard, Ejendomsinspektør

Jens Kjærsgaard er ejendomsinspektør i Gefion Group og forestår tilsyn med driften af selskabets ejendomme, kontakt til administratorer, håndværkere, lejere og købere mv. i relation til Gefion Groups projekter. Han kommer fra Privatbo, hvor han har haft ansvar for drift og vedligeholdelse af boliger og erhvervslejemål. 

(+45) 22 12 32 32
jk@gefiongroup.com

Selvi Celik, Studentermedhjælper

Selvi er studentermedhjælper i Gefion Group og beskæftiger sig med opgaver inden for tidsplanlægning, kvalitetssikring samt tilsyn af diverse byggeprojekter. Selvi har flere års erfaring inden for servicebranchen og studerer pt. til bygningskonstruktør på KEA.

sc@gefiongroup.com

Martin Thejl Blumensaadt Pedersen, Advokat

Martin er intern advokat i Gefion Group og håndterer juridiske aspekter i Gefion Groups ejendomsprojekter, herunder særligt i relation til byggesagernes forløb. Martin har senest arbejdet som advokat i 3 år hos Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith, hvor han har beskæftiget sig med en lang række større bygge- og anlægsprojekter.

mb@gefiongroup.com

Hanne Sehested, Marketingansvarlig

Hanne er marketingansvarlig i Gefion Group og beskæftiger sig med alle aspekter indenfor marketing og PR. Hanne er cand.merc. og har over 15 års erfaring indenfor marketing og PR i ejendomsbranchen. Hanne har tidligere været ansat i NCC, Sjælsø Gruppen og DTU Science Park.

hs@gefiongroup.com

Hans Junker, Financial Controller

Hans er financial controller i Gefion Group og beskæftiger sig med budgettering og finansiering på de forskellige udviklingsprojekter. Hans har en Cand.merc.fir fra CBS og har gennem sin studietid arbejdet i forskellige dele af ejendomsbranchen.

hj@gefiongroup.com

Frederik Wahlgreen , Studentermedhjælper

Frederik er studentermedhjælper i Gefion Group og beskæftiger sig med opgaver indenfor budgettering, rapportering og finansiering. Frederik studerer HA Almen på CBS.

fw@gefiongroup.com

Christina Jakobsen, Advokatsekretær

Christina er advokatsekretær i Gefion Group og bistår bl.a. Gefion Groups interne advokat med diverse juridiske og administrative opgaver. Christina har i over 11 år arbejdet som advokatsekretær, bl.a. hos Accura Advokatpartnerselskab i deres afdeling for fast ejendom.

(+45) 27 45 78 54
cj@gefiongroup.com

Helle Pop Hansen, Bogholder

Helle er bogholder i Gefion Group og bistår med bogholderiet. Helle har mange års erfaring inden for bogholderi.

hh@gefiongroup.com

Elly Gad, Executive Assistant

Elly er ansat som Executive Assistant i Gefion Group og bistår bl.a. Gefion Groups ledelse med diverse administrative opgaver. Elly har i over 30 år arbejdet som chefsekretær, herunder 6 år i North Media A/S og før dette 24 år i Tryg A/S.

(+45) 30 71 30 69
eg@gefiongroup.com

Til top