Gefion Group A/S

 

Tilbudsdokumenter

DISCLAIMER

Gefion Group A/S

VIGTIG INFORMATION OM OVERTAGELSESTILBUD - DISCLAIMER

Denne hjemmeside giver adgang til at se, læse og downloade et tilbudsdokument (”Gefion Tilbudsdokumentet”) udarbejdet af Gefion Group A/S i forbindelse med et frivilligt offentligt overtagelsestilbud til aktionærerne Victoria Properties A/S (”Victoria Properties”).

Hverken indholdet eller links på denne hjemmeside er eller skal anses for at udgøre en del af Gefion Tilbudsdokumentet.

Hvis du bor uden for Danmark, bedes du nøje gennemgå det nedenfor anførte.

Tilbuddet fremsættes ikke, og køb af Aktierne vil ikke blive accepteret fra personer, eller på vegne af personer, i USA, Australien, Canada, Japan, Sydafrika, Hongkong eller i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelse eller accept heraf ikke ville være i overensstemmelse med værdipapirlovgivningen eller andre love eller regler i den pågældende jurisdiktion, eller hvis dette ville kræve registrering, godkendelse eller anmeldelse hos en regulatorisk myndighed, som ikke udtrykkeligt er påtænkt i Gefion Tilbudsdokumentet.

Udleveringen af Gefion Tilbudsdokumentet kan derfor i visse lande være omfattet af restriktioner eller være forbudt. Enhver person, der ønsker adgang til Gefion Tilbudsdokumentet fra denne hjemmeside, har pligt til – før Gefion Tilbudsdokumentet downloades - selv at undersøge og efterleve sådanne restriktioner.

Personer, der er underlagt restriktioner eller forbud, herunder bl.a. personer bosiddende i USA, Australien, Canada, Japan, Sydafrika, Hongkong, er ikke berettiget til at få udleveret eller få adgang til Gefion Tilbudsdokumentet eller i øvrigt at få informationer om det frivillige overtagelsestilbud.

Ved at klikke på ”Jeg bekræfter” linket nedenfor bekræfter jeg:

  • at jeg ønsker at få adgang til Gefion Tilbudsdokumentet,
  • at det er mit eget ansvar at have undersøgt og efterleve alle gældende restriktioner eller forbud, og
  • at jeg ikke befinder mig i, er bosiddende i eller har adgang til Gefion Tilbudsdokumentet fra USA, Australien, Canada, Japan, Sydafrika, Hongkong eller i nogen anden jurisdiktion, hvor Gefion Tilbudsdokumentet ikke må distribueres, eller hvor det frivillige overtagelsestilbud ikke må foretages.

Brugen af denne hjemmeside er underlagt dansk ret og eventuelle tvister, der udspringer af eller vedrører denne hjemmeside, eller adgangen til Gefion Tilbudsdokumentet skal behandles af de danske domstole.

Til top