Rødovre Stationsvej, Rødovre

Rødovre Stationsvej, Rødovre
Rødovre Stationsvej, Rødovre
  • Program: Residential + Commercial
  • Size: 37,500 m2
  • Units: 534 Apartments
  • Status: Building permit has been issued
  • Architect: Arkitema

Gefion Group har i 2015 erhvervet byggegrunden Rødovre Stationscenter. Erhvervelsen var betinget af endelig vedtagelse af en byggeretsgivende lokalplan for området. Lokalplanen er endeligt vedtaget og giver mulighed for opførelse af op til 37.500 m2 beboelse og erhverv.

Projektet udvikles som en udlejningssag, og forventes at blive solgt samlet eller opdelt til en eller flere institutionelle investorer.

Til top